Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Αξιολόγηση

Τι κρύβει ένα αρχείο
Επιβεβαίωση της εγκυρότητας πηγών και πληροφοριών
Βασική προϋπόθεση για την ανάδειξη συλλογών και αρχείων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας είναι η τεκμηρίωση των στοιχείων και των πληροφοριών που έχουν να μας προσφέρουν. Στην PIVOT, σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του εκάστοτε χώρου–τομέα ενδιαφέροντος αλλά και με ειδικούς επιστήμονες (ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, βιβλιοθηκονόμοι κ.ο.κ.) αναλαμβάνουμε την αρχειοθέτηση αλλά και την επιβεβαίωση εγκυρότητας των προς επεξεργασία αρχείων και συλλογών για την ευκολότερη αξιοποίησή τους.
Αξιολόγηση

Επεξεργασία

Από το «θαμμένο» αρχείο στο νέο πολιτιστικό προϊόν
Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει το εκάστοτε αρχείο, τους στόχους του αντίστοιχου συλλέκτη–ερευνητή–αρμόδιου φορέα και τις δυνατότητες αξιοποίησής του, προχωράμε στην επεξεργασία του για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών προϊόντων. Η ψηφιοποίηση τεκμηρίων —εφόσον αυτή είναι απαραίτητη—, η οργάνωση και αρχειοθέτηση πληροφοριών, η επιμέλεια κειμένων, η συσχέτιση αρχείων με διαφορετικής προέλευσης υλικό αντίστοιχου ενδιαφέροντος, ο σχεδιασμός νέων πολιτιστικών προϊόντων (διαδικτυακές πλατφόρμες, audiobooks, ραδιοφωνικές/τηλεοπτικές εκπομπές, podcasts και vidcasts, ηλεκτρονικά βιβλία κ.λπ.) είναι κάποιες από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από την PIVOT για τον σκοπό αυτό.
Επεξεργασία

Ανάδειξη & Προσβασιμότητα

Τα αρχεία μοιράζονται τις ιστορίες τους
Για την ολοκλήρωση του «ταξιδιού» των ιστοριών που έχουν να μας αφηγηθούν τα ανανεωμένα αρχεία, απαιτείται η ανεύρεση τρόπων σύνδεσής τους με τον ενδιαφερόμενο κοινό. Στην PIVOT αναλαμβάνουμε την καλύτερη δυνατή ανάδειξή τους, λαμβάνοντας υπόψιν το περιεχόμενο και τις ιδιαιτερότητες κάθε πολιτιστικού προϊόντος και έχοντας ως στόχο την επίτευξη της πλήρους και ανεμπόδιστης προσβασιμότητας σε αυτό, μέσω της διάθεσής τους σε ηλεκτρονικά μέσα, της διοργάνωσης φυσικών η ψηφιακών εκδηλώσεων, τον προγραμματισμό δράσεων σχεδιασμένων πάνω στις ανάγκες κάθε project κ.ο.κ.
Ανάδειξη&Προσβασιμότητα