Ανδρέας Τσιλίρας

Ανδρέας Τσιλίρας

tsiliras-crop-3

Ανδρέας Τσιλίρας

Σύμβουλος ανάπτυξης
Ο Ανδρέας Τσιλίρας είναι Πολιτιστικός Διαχειριστής MSc,
διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Για περισσότερο από
είκοσι χρόνια δραστηριοποιήθηκε στους κλάδους των μέσων
ενημέρωσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Από το 2004
συμμετέχει στη διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών
έργων στους τομείς του πολιτισμού, της επικοινωνίας και της
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Είναι ιδρυτής και διαχειριστής
του εκδοτικού οίκου «Το Δόντι» και συνιδρυτής της εταιρείας
πολιτιστικής διαχείρισης «Mosaic//Πολιτισμός και
Δημιουργικότητα».