Τρίστενο Δωρίδας: Φωτογραφική εξιστόρηση

Πορτφόλιο

Τρίστενο Δωρίδας: Φωτογραφική εξιστόρηση

Τρίστενο Δωρίδας: Φωτογραφική εξιστόρηση Τοπική ιστορία

 

 

 

 

 

 

Εκατοντάδες φωτογραφίες που δεν συνθέτουν μόνο την ιστορία χωριού Τρίστενο της Δωρίδας, αλλά καθρεφτίζουν και αυτήν ολόκληρης της ελληνικής επαρχίας κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα περιλαμβάνει το αρχείο του συγγραφέα και ερευνητή Χρήστου Νικ. Νικολογιάννη.
Το αρχείο που αποτελεί προϊόν πολυετούς έρευνας, έχει ψηφιοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό του και ήδη μεγάλο μέρος του φιλοξενείται στο λεύκωμα «Τρίστενο Δωρίδας / Στ’ αχνάρια του χθες» που εκδόθηκε το 2021 από την Αδελφότητα Τριστενιωτών Δωρίδος.