Συλλογή Ιδρύματος Λούρου

Πορτφόλιο

Συλλογή Ιδρύματος Λούρου

 

 

 

Η συλλογή του Ιδρύματος Ιστορίας της Ιατρικής Ν. Κ. Λούρος, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, σχετίζεται άμεσα με τη ζωή και τη σταδιοδρομία του Νικόλαου Λούρου (1898-1986) και του πατέρα του Κωνσταντίνου Λούρου (1864-1957). Και οι δύο αποτέλεσαν εξέχουσες προσωπικότητες της επιστημονικής, ακαδημαϊκής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής της Ελλάδας, για έναν σχεδόν αιώνα. Μέρος της συλλογής αποτελείται από βιβλία, έγγραφα, φωτογραφίες και αντικείμενα που σχετίζονται με την ιατρική ιστορία, με έμφαση στην Αθήνα και ευρύτερα την Ελλάδα του 20ού αιώνα. Μετά τον θάνατο του Ν. Λούρου η συλλογή εμπλουτίστηκε και με ιατρικά και φαρμακευτικά αντικείμενα, αποτέλεσμα δωρεάς στο Ίδρυμα από διακεκριμένους ιατρούς και άλλους συλλέκτες. Η ψηφιοποίηση των τεκμηρίων πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος ανάδειξης της συλλογής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος Λούρου που υλοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.