Επεξεργασία

Υπηρεσίες

Επεξεργασία

Από το «θαμμένο» αρχείο στο νέο πολιτιστικό προϊόν
Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει το εκάστοτε αρχείο, τους στόχους του αντίστοιχου συλλέκτη–ερευνητή–αρμόδιου φορέα και τις δυνατότητες αξιοποίησής του, προχωράμε στην επεξεργασία του για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών προϊόντων. Η ψηφιοποίηση τεκμηρίων —εφόσον αυτή είναι απαραίτητη—, η οργάνωση και αρχειοθέτηση πληροφοριών, η επιμέλεια κειμένων, η συσχέτιση αρχείων με διαφορετικής προέλευσης υλικό αντίστοιχου ενδιαφέροντος, ο σχεδιασμός νέων πολιτιστικών προϊόντων (διαδικτυακές πλατφόρμες, audiobooks, ραδιοφωνικές/τηλεοπτικές εκπομπές, podcasts και vidcasts, ηλεκτρονικά βιβλία κ.λπ.) είναι κάποιες από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από την PIVOT για τον σκοπό αυτό.