Αξιολόγηση

Υπηρεσίες

Αξιολόγηση

Τι κρύβει ένα αρχείο
Επιβεβαίωση της εγκυρότητας πηγών και πληροφοριών
Βασική προϋπόθεση για την ανάδειξη συλλογών και αρχείων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας είναι η τεκμηρίωση των στοιχείων και των πληροφοριών που έχουν να μας προσφέρουν. Στην PIVOT, σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του εκάστοτε χώρου–τομέα ενδιαφέροντος αλλά και με ειδικούς επιστήμονες (ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, βιβλιοθηκονόμοι κ.ο.κ.) αναλαμβάνουμε την αρχειοθέτηση αλλά και την επιβεβαίωση εγκυρότητας των προς επεξεργασία αρχείων και συλλογών για την ευκολότερη αξιοποίησή τους.