Ανάδειξη & Προσβασιμότητα

Υπηρεσίες

Ανάδειξη & Προσβασιμότητα

Τα αρχεία μοιράζονται τις ιστορίες τους
Για την ολοκλήρωση του «ταξιδιού» των ιστοριών που έχουν να μας αφηγηθούν τα ανανεωμένα αρχεία, απαιτείται η ανεύρεση τρόπων σύνδεσής τους με τον ενδιαφερόμενο κοινό. Στην PIVOT αναλαμβάνουμε την καλύτερη δυνατή ανάδειξή τους, λαμβάνοντας υπόψιν το περιεχόμενο και τις ιδιαιτερότητες κάθε πολιτιστικού προϊόντος και έχοντας ως στόχο την επίτευξη της πλήρους και ανεμπόδιστης προσβασιμότητας σε αυτό, μέσω της διάθεσής τους σε ηλεκτρονικά μέσα, της διοργάνωσης φυσικών η ψηφιακών εκδηλώσεων, τον προγραμματισμό δράσεων σχεδιασμένων πάνω στις ανάγκες κάθε project κ.ο.κ.